Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, με στόχο τον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται καθημερινά στo σχολείο, με σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης

Ανακοινώσεις

  • - Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015 -

    Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη μετά την αναβάθμιση της βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας για την τελική παραμετροποίηση, φάση κατά την οποία μπορεί να εντοπιστούν κάποιες δυσλειτουργίες. Ωστόσο η πλατφόρμα θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τη 2η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη των μαθημάτων της νέας Σχολικής Χρονιάς.

    Σας ευχαριστούμε,

    Ομάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης