ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΤΑΞΗ Ξ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: EL1140145
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Πειραιάς » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ

Εβδομαδιαία μορφή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα
 • Δημιουργώ, παρουσιάζω, επικοινωνώ και συνεργάζομαι Δημιουργώ έγγραφα και συνεργάζομαι σε διαδικτυακά περιβάλλοντα Δημιουργώ Παρουσιάσεις

Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα - Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα

 • Κατανόηση και ανάλυση προβλήματος
 • Η έννοια του αλγορίθμου
 • Η έννοια του προγράμματος

Υλικό:

 1.  Παρουσιαση: "Βασικες τεχνικες σχεδιασης αλγορθμου"

Ασκήσεις / Δραστηριότητες:

1. Φτιαξτε το διάγραμμα ροής για τα παρακάτω προβλήματα:

α. Δινονται  οι τιμές των παράμετρων  α,β της πρωτοβάθμιας εξίσωσης. Σχεδιάστε τον αλγόριμο που υπολογίζει και εμφανίζει την ριζα χ=-β/α της πρωτοβαθμιας εξίσωσης.  

β. Δίνονται τρεις αριθμοι. Σχεδιάστε τον αλγόριθμο που βρίσκει και εμφανίζει το μικρότερο αριθμό.

2. Ελέγξτε και προσδιορίστε αν στους αλγόρθμους των παραπάνω προβλημάτων υπάρχει κάποιος περιορισμός , ετσι ωστε η λύση να ειναι υπαρκτή. Διορθωστε κατάλληλα τους αλγόριθμους.

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Scratch.
   Διερεύνηση του περιβάλλοντος, "φτιάχνω το πρώτο μου πρόγραμμα".
   Υλικό εργασίας το πρώτο  Φύλλο Εργασίας

   Προγραμματίζουμε το Scratch να μετακινείται και να σχεδιάζει.
   Υλικό εργασίας το  δεύτερο  Φύλλο Εργασίας

Δραστηριότητες :

Αφού ολοκληρώσετε και το δεύτερο φύλλο εργασίας και τις ασκήσεις, προσπαθήστε να υλοποιήσετε την εργασία 1 και εργασία 2. 
Τις  εργασίες  θα τις βρείτε στην επιλογή «Εργασίες» και αφου τις ολοκληρωσετε θα  ανεβασετε ηλεκτρονικα τα αρχεία από το σπίτι σας 

 

Βιβλιο Υλικό με Scratch.

Ενας σύνδεσμος που περιέχει την ενότητα στο βιβλίο του μαθητή αποκλειστικά με το scratch από τον εκπαιδευτικό Χαραλαμπίδη «εδώ»

 

Ενότητα δομή εποιλογής. 

Φυλλο  Εργασίας ¨- Δομή επιλογής  από τον Καθ. Πληροφορικης Δ. Καμπίτσης.

 

Επιπλεόν φυλλα εργασίας με δραστηριότητες

Φυλλο Εργασιας 3

Φυλλο Εργασιας 4

Δομή επανάληψης

Εντολές Επανάληψεων 

 • για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων
 • Συνέχιση της επανάληψης μεχρι να συμβει κατι

Φύλλο εργασίας και ασκήσεις επανάληψης.

 

 

Φύλλο εργασίας και ασκήσεις επανάληψης.

Πρωτη ολοκληρωμενη εργασία.

Μέχρι το τέλος του Νοέμβρη πρέπει να στείλετε την 4η Εργασία που είναι παραλλαγή της δραστηριότητας με τον λαβυρινθο.

Δείτε στις μενού με τις επιλογή Εργασίες

ΜΕΤΑΔOΣΗ ΜHNYΜΑΤΩΝ

AΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1

ΜΕΤΑΔOΣΗ ΜHNYΜΑΤΩΝ

AΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2

 

Μεταβλητές

Δομή Επιλογης - Δομη Επαναληψης

Εμφωλευμένες Δομές

 

 

Βασικές εντολές εισόδου /εξοδου , Μεταβλητές, Τελεστές, κατραχωρήσεις

Τύποι, Μετατροπές.

Φύλλο εργασίας εδώ

Συνδεσμος που εξηγεί την χρησιμοποίηση της εντολής if.

1oς συνδεσμος.

2ος συνδεσμος

 Η εντολή if στην python.

Συνταξη:

Παρατήρηση: Τα μπλοκ των εντολών αποτελούνται από εντολές με την ίδια εσοχή. Αν το μπλοκ αποτελείται από μια μόνο εντολή, τότε μπορεί να γραφτεί στην ίδια γραμμή με την if ή την elif ή την else. Π.χ.

Ασκήσεις

 1. Να γραφεί πρόγραμμα που να δέχεται 2 αριθμούς και ένα τελεστή (+ , – , * , /). Στη συνέχεια, να υπολογίζει και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της πράξης που δέχθηκε με τους δύο αριθμούς, εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα.
 2. Να γραφτεί πρόγραμμα που δεχεται τρείς αριθμούς και εμφανίζει το μικρότερο. Να γραφεί πρόγραμμα που δινονται δύο αριθμοί α, β. Αφου ελέξει το β αν είναι διαφορετικός του μηδενός υπολογίζει και εμφανίζει την ρίζα της πρωτοβάθμιας εξίσωσης χ=α/β.
 3. Να γραφεί το πρόγραμμα που δέχεται δυο αριθμούς που αντιστοιχόυν στις πλευρές ενός κλειστού σχηματος και κατόπιν ζητα να δοθεί μια επιπλέον τιμή α ή β για τις περιπτωσεις που το σχήμα αντιστοιχεί σε παραλληλόγραμμο ή τρίγωνο. Κατόπιν υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδόν και την περίμετρο του σχήματος.

Σύνδεσμος για τις λίατες και την επανάληψη for στην PYTHON εδώ

Κατεβαστε και δουλέψτε το  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -