ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ

Περιγραφή

Το μάθημα "Πολιτική Παιδεία" περιλαμβάνει θέματα  Οικονομίας, Πολιτικών Θεσμών και Αρχών Δικαίου και θέματα Κοινωνιολογίας. Σκοπός του είναι να αποκτήσει ο μαθητής οικονομική, κοινωνική και πολιτική παιδεία, να αναπτύξει πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης.

Κωδικός: EL335125
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Β' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Θεματικές Ενότητες

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να συσχετίζουν τους διαφορετικούς τύπους κοινωνιών

Να ανακαλύπτουν χαρακτηριστικά των κοινωνιών αξιοποιώντας στοιχεία του υλικού πολιτισμού καθώς και έργα τέχνης

Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας στην οποία ζουν

Να υιοθετήσουν πνέμα διαρκούς προσαρμογής

Να εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να γνωρίσουν το κύριο οικονομικό πρόβλημα, τους συντελεστές παραγωγής και να εφαρμόζουν προσωπικό και οικογενειακό προϋπολογισμό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις