ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α2

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας μας είναι η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ.

Ήταν η επιλογή των μαθητών της τάξης, ανάμεσα σε ένα θέμα που θα σχετιζόταν με τη συνήθεια - και την καλλιέργεια - της ανάγνωσης βιβλίων και ένα θέμα που θα πραγματευόταν τη διαμόρφωση του σχολικού χώρου και περιβάλλοντος και την πιθανή επίδρασή του στη σχολική επίδοση των μαθητών. Με την επιλογή του πρώτου από τα δύο θέματα, συζητήσαμε την ιδέα να εξετάσουμε  τελικά τη σχέση "φιλαναγνωσίας", επιρροής του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. της διαμόρφωσης των χώρων στο σχολείο) και μαθητικής επίδοσης. Με αυτή τη διευθέτηση, όλοι οι μαθητές που αρχικά εισηγήθηκαν τα δύο διαφορετικά θέματα προς επιλογή, θα συμβάλουν στην εργασία αντλώντας και από το αρχικό ενδιαφέρον τους.

Έτσι, δεν θα ξεχάσουμε να εξετάσουμε το πώς ο χώρος που μας περιβάλλει μπορεί να ενεργοποιήσει και να ενισχύσει τη συνήθεια του διαβάσματος - κάνοντας παρατηρήσεις και υποβάλλοντας προτάσεις και ιδέες για ένα σχολείο που θα προωθεί τη φιλαναγνωσία.

Οι μαθητές, μπορεί

Περισσότερα  
Κωδικός: EL53192
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Α' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 17ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Εβδομαδιαία μορφή

Στην πρώτη συνάντηση μετά την επιλογή του θέματος συζητήσαμε για την "φιλαναγνωσία" προσπαθώντας να προσεγγίσουμε την έννοιά της. Αναφερθήκαμε στην ιδέα του ανιδιοτελούς διαβάσματος, στην ιδέα της καλλιέργειας της ως συνήθειας, στις συνέπειες και στα πλεονεκτήματα που έχει η φιλαναγνωσία στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων. Επίσης, μιλήσαμε για τις "λέσχες ανάγνωσης" (reading groups), την ιδέα του ιδιαίτερου χώρου που προσφέρεται για ανάγνωση, τη σημασία πρακτικών προσέλκυσης των ανθρώπων προς τη συνήθεια της ανάγνωσης βιβλίων (εκστρατείες), σε παραμέτρους όπως τα είδη των βιβλίων ή το κόστος τους. Τέλος, θέσαμε το θέμα των αισθημάτων που δημιουργούνται στον αναγνώστη βιβλίων, και ποιό ρόλο αυτά μπορεί να παίζουν στην συνήθεια.

Στη δεύτερη συνάντηση συζητήσαμε αρχικά την ανάγκη οριστικοποίησης του τίτλου της ερευνητικής εργασίας μας: το θέμα της εργασίας είναι η φιλαναγνωσία, αλλά ο τίτλος είναι κάτι διαφορετικό και πιό ειδικό. Θα το επεξεργαστούμε για λίγο καιρό. Στην ίδια συνάντηση μιλήσαμε για τη μορφή που έχει μια ερευνητική εργασία όταν παρουσιάζεται τελειωμένη. Αντιμετωπίσαμε το θέμα της δομής της, της οργάνωσής της σε επι μέρους τμήματα, στο πώς αυτά τα τμήματα σχετίζονται με συγκεκριμένες και διαφορετικές εργασίες που θα πρέπει να κάνουμε. Με βάση αυτή τη διαφοροποίηση εργασιών και απασχολήσεων θα προκύψουν και οι διαφορετικές ομάδες εργασίας και επεξεργασίας της Εργασίας μας.

Στην τρίτη συνάντηση: Αρχικά κάναμε όλοι στην τάξη το πείραμα του "τυφλού σημείου" του οπτικού μας πεδίου (the blind spot experiment) δίνοντας την αφορμή να συζητήσουμε γενικά για την αξία της διερευνητικής προσέγγισης της πραγματικότητας γύρω μας (άρα και τη σημασία του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας). Αναγνωρίσαμε έμπρακτα ότι αντιλαμβανομαστε τον κόσμο γύρω μας βασισμένοι σε ερεθίσματα που λαμβάνουμε από όργανα "ατελή" - ο κόσμος που μας περιβάλλει έχει πολλές διαφορετικές όψεις, η βεβαιότητά μας για την "αλήθεια" που ο καθένας μας πρεσβεύει πρέπει να τίθεται υπό διαρκή έλεγχο! Στη συνέχεια θέσαμε ξανά και καταγράψαμε (βλ. φωτο ΠΙΝΑΚΑ 4) διαφορετικές πτυχές του θέματος που μπορεί να μας απασχολήσουν.

Στην πιο πρόσφατη συνάντηση (3/11/16): Επαναφέραμε και καταγράψαμε τις διαφορετικές πτυχές του θέματος (τις μέχρις στιγμής αναγνωρισμένες) με τη μορφή ξεχωριστών εργασιών-αναθέσεων, τις οποίες θα αναλάβουν οι ομάδες εργασίας. Προτείναμε, μία ομάδα (1η) να επεξεργαστεί θεωρητικές διαστάσεις του θέματος, όπως ορισμούς, ιστορικό, σκοπούς και κίνητρα, καθώς και τα αισθήματα, το βίωμα και την εμπειρία που δημιουργούνται. Μια άλλη ομάδα (2η) θα διερευνήσει τρόπους ανάπτυξης της συνήθειας, την καλλιέργειά της, και πιθανές δράσεις που σχετίζονται με αυτά. Θα μπορεί να "συζητήσει" επίσης τη λειτουργία της φιλαναγνωσίας σε δύο διαφορετικά επίπεδα: το ατομικό και το κοινωνικό. Η ίδια ομάδα μπορεί να προετοιμάσει μια δράση στο σχολείο (για προώθηση, καλλιέργεια, κλπ). Άλλη ομάδα (3η) μπορεί να ασχοληθεί με την αναγνώριση της πραγματικότητας, με παρατήρηση και έρευνα στο πεδίο, με διάφορους τρόπους και εργαλεία (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις). Τέλος, θα χρειαστεί κάποια ομάδα μαθητών (4η) να οργανώσει και να υποστηρίξει τεχνικά τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και παρουσίαση της ερευνητικής  εργασίας (φροντίζοντας κείμενο, φωτογραφίες και άλλα έντυπα, παρουσίαση με προβολή powerpoint, κλπ.)

1) Για περισσότερη βιβλιογραφία χρησιμοποιήστε το κουμπί "Έγγραφα" στο αριστερό μενού

2) A couch, a blanket and a good book: where do you like to read?

Ένα παράδειγμα οργανωμένης εκστρατείας για την προώθηση του βιβλίου;

Με την ευκαιρία της έκθεσης βιβλίου της Φραγκφούρτης: "You can win a Kindle Oasis eReader!"  (Euromaxx | DW.COM | 14.10.2016)

http://www.dw.com/en/a-couch-a-blanket-and-a-good-book-where-do-you-like-to-read-you-can-win-a-kindle-oasis-ereader/a-36014092

3) Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λόγου και Τέχνης (διοργάνωση του Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου)                                                http://files.efsv.webnode.gr/200000174-5526f56207/%CE%B5%CE%B4%CF%8E.doc

Μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο της ταινίας που παρακολουθήσαμε σήμερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.pbs.org/video/2365591760/

Η ταινία ήταν ένα ντοκυμαντέρ. Παρακολουθώντας την με κριτική ματιά προετοιμαστείτε να απαντήσετε στο επόμενο μάθημα σε ερωτήσεις όπως οι παρακάτω:

 • Τι μάθαμε;
 • Ποιά σκηνή ή σκηνές πιστεύετε ότι θα θυμάστε ακόμα και ένα μήνα μετά την προβολή και γιατί αυτές τις σκηνές;
 • Υπήρχε κάποιο μέρος της ταινίας που σας εξέπληξε; Πιστεύετε ότι κάποιος άνθρωπος από διαφορετική φυλή, εθνότητα, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, θα αισθανόταν έκπληξη από το ίδιο σημείο της ταινίας;
 Επιπλέον πληροφορίες για την ταινία: https://en.wikipedia.org/wiki/A_Class_Divided

Πριν από τη συνάντηση αυτής της εβδομάδας θα χρειαστεί:

1) Να έχετε ξεφυλλίσει το όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (ώστε να βοηθήσετε τον εαυτό σας να επιλέξει ομάδα και επι μέρους εργασία)

2) Να έχετε καταλήξει στην πρώτη επιλογή σας για ένταξη σε ομάδα ανάθεσης επιμέρους εργασίας, καθώς και να προτείνετε τον εαυτό σας για μια δεύτερη.

Required reading

Ποιά βιβλία διαβάζουν οι μαθητές στα σχολεία 28 χωρών ως "ελάχιστη υποχρέωση";

Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση για να δείτε το πλήρες περιεχόμενο:

http://ideas.ted.com/required-reading-the-books-that-students-read-in-28-countries-around-the-world/

 

 

1

When reading is an act of daring

"Όταν το διάβασμα γίνεται μια τολμηρή πράξη" - διαβάστε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ideas.ted.com/gallery-when-reading-is-a-brave-act-of-daring/

Τι συμπεράσματα βγάζετε ; Πώς σχετίζεται το άρθρο με το θέμα μας; Πώς συγκρίνεται η περιγραφόμενη κατάσταση με ό,τι διερευνάτε εσείς; Προκύπτει κάτι νέο σε σχέση με την ιδέα που είχατε ως τώρα για το διάβασμα; Τί είναι

αυτό;

 • (Προσπαθώντας να απαντήσετε στις παραπάνω ερωτήσεις θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε αυτή τη διάσταση του θέματος - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ)
 • (Οι ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ θα μπορούν να αντλήσουν από εδώ οπτικοακουστικό υλικό για την παρουσίαση της εργασίας - ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ πάντα την πηγή του υλικού που χρησιμοποιούμε! )

2

Διαβάστε ένα απόσπασμα (σελ. 451-456) από το βιβλίο της Μάρθας Νούσμπαουμ - έχουμε αναφερθεί νωρίτερα σε αυτό, εδώ στην e-class - και προσπαθήστε να αναπτύξετε λίγο περισσότερο το θέμα "τι μας συμβαίνει όταν διαβάζουμε;"

Τι λέει η προσωπική σας εμπειρία; Τι λέει η εμπειρία των άλλων γύρω σας;

Θα βρείτε ΟΛΕΣ τις σελίδες (1-6) σε αρχεία εικόνων στο μενού "Εγγραφα" με τον τίτλο MARTHA_N

Μάθετε περισσότερα για αυτό διερευνώντας. Πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε για την εργασία; Τι συνιστά αυτό το γεγονός;

Σύμφωνα και με όσα είπαμε στην τάξη, η "δράση" που θα οργανώσουμε στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας μας είναι η συνάντηση με έναν συγγραφέα και η συζήτηση μαζί του γύρω από το καινούργιο του βιβλίο, την φιλαναγνωσία και ό,τι μας έχει απασχολήσει ως τώρα επ' αυτού. Αυτή η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο σχολείο, με σκοπό να την παρακολουθήσουν και τα άλλα τμήματα της τάξης.

Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το συγγραφέα κ. Φίλιππο Μανδηλαρά για να προσδιορίσουμε την ημέρα της συνάντησης-συζήτησης, με αφορμή το νέο του βιβλίο "Υπέροχος κόσμος".

Θα χρειαστεί να προετοιμαστούμε για αυτή τη συζήτηση με σκοπό να αποτελέσει μια χρήσιμη εμπειρία φιλαναγνωσίας για εμάς τους ερευνητές.

(1) Αναζητούμε παραδείγματα συζητήσεων - παρουσιάσεων βιβλίων στην ελληνική τηλεόραση με έρευνα στο διαδίκτυο, ώστε να εμπνευστούμε και να προετοιμασουμε την συζήτηση.

(2) Διαβάζουμε το βιβλίο με το ενδιαφέρον και την ευχαρίστηση του φιλαναγνώστη, ώστε να μπορούμε να ρωτήσουμε και

να συζητήσουμε γύρω από αυτό ή με αφορμή από αυτό.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο (και για άλλα βιβλία επίσης) στον ιστότοπο:

http://www.i-read.i-teen.gr/book/yperoxos-kosmos

 Displaying IMG_4575.PNG

 

 

 
ΒΙΒΛΙΟ 23.04.2017 : 14:21                                                                                 (http://www.kathimerini.gr/905970/article/politismos/vivlio/o-xamenos-xronos-ths-anagnwshs-kai-ta-parado3a)

Ο χαμένος χρόνος της ανάγνωσης και τα παράδοξα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ*

O Δημήτρης Μαρωνίτης πήγαινε κάθε μεσημέρι στο ίδιο καφέ και διάβαζε. Μια μέρα, η κοπέλα που δούλευε εκεί τον πλησίασε και του είπε:

– Κύριε Μαρωνίτη, να σας κάνω μια ερώτηση;
– Ναι.
– Γιατί διαβάζουμε;
– Για να αποκτήσουμε αυτογνωσία.
– Μόνο γι’ αυτό;
– Μία ερώτηση είπατε.
Είτε συμφωνεί κανείς με την περί αυτογνωσίας απόφανση είτε όχι, το βέβαιο είναι ότι ο Δ. Ν. Μαρωνίτης πρότεινε μια απάντηση στο υπαρξιακό περί ανάγνωσης ερώτημα (και φλεγματικά αρνήθηκε να μπει σε λεπτομέρειες, έχει σημασία ωστόσο ότι βιαζόταν να επιστρέψει στη μεσημεριανή του ανάγνωση· αυτό από μόνο του ήταν μέρος της απάντησης εν τοις πράγμασι).

 

Το ίδιο ερώτημα («γιατί διαβάζουμε»), αν προσπαθήσουμε να το θέσουμε και να το απαντήσουμε πιο τεχνικά, ας πούμε «συμπεριφορικά» («τι είναι αυτό που μας ωθεί να γίνουμε αναγνώστες»), ανοίγει μια συζήτηση μεγάλη, πολυπαραγοντική και εξαρτώμενη προφανώς από χίλιες δυο ιστορικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, η οποία οδηγεί, εκτός των άλλων, και σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα: το βιβλίο ως κείμενο και το βιβλίο ως αντι-κείμενο.

Γιατί γινόμαστε λοιπόν αναγνώστες; Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει (για λόγους οικονομίας παρουσιάζω γενικευτικά τα συμπεράσματα) ότι συνήθως γίνονται αναγνώστες τα παιδιά που βλέπουν τους γονείς τους να διαβάζουν και που ενθαρρύνονται από νωρίς να διαβάζουν, αλλά και τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτια με βιβλιοθήκες· που εξοικειώνονται, δηλαδή, από νωρίς με το βιβλίο ως αντικείμενο. Ακόμη πιο ενδιαφέροντα είναι τα συμπεράσματα των ερευνών που ερμηνεύουν το εύρημα αυτό λιγότερο ταξικά, με το σχήμα δηλαδή της αναπαραγωγής μιας ελίτ, και περισσότερο με τον εντοπισμό στοιχείων που συνδέουν ευθέως την ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων με την ύπαρξη βιβλίων στο σπίτι.

Οπως όλες οι στατιστικές έρευνες, έτσι κι αυτές στις οποίες αναφέρθηκα δείχνουν τάσεις και γενικές κατευθύνσεις. Προφανώς δεν αποκλείεται να γίνει κάποιος μανιώδης αναγνώστης από μόνος του, αγοράζοντας σιγά σιγά ο ίδιος τα βιβλία του ή ως θαμώνας δημοσίων βιβλιοθηκών. Η κτήση βιβλίων, εξάλλου, έχει τους κινδύνους της, αφού η βιβλιοφιλία μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε συλλεκτική μανία...

(απόσπασμα από το άρθρο που μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο στην ιστοθέση που αναγράφεται επάνω)

Α2 – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Ονοματεπώνυμο: _________________________

Στο προηγούμενο τετράμηνο αρχίσαμε να εξετάζουμε το φαινόμενο της φιλαναγνωσίας: συζητήσαμε, αναλύσαμε, διαβάσαμε, γράψαμε και επισκεφτήκαμε με σκοπό να φωτίσουμε τις διάφορες όψεις του.

Κατά το τρέχον τετράμηνο αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος καλώντας σε συζήτηση στην τάξη έναν συγγραφέα βιβλίου, το οποίο θα έχουμε προηγουμένως διαβάσει (Υπέροχος Κόσμος, Φίλιππος Μανδηλαράς). Σε αυτή τη φάση, έχοντας τον ρόλο της/του «ερευνήτριας»/«ερευνητή» περισσότερο από τον ρόλο του/της «φιλο-αναγνώστη», η καθεμία και ο καθένας μας διαβάζουμε το βιβλίο με την ευθύνη να συμβάλουμε σε αυτή τη συζήτηση μαζί με τους άλλους. Αυτή είναι η δουλειά μας για το μάθημα στο 2ο τετράμηνο.

Ενόψει της συζήτησης με τον συγγραφέα κ. Φ. Μανδηλαρά, παρακαλώ να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις (παράδοση των γραπτών απαντήσεων, σε αυτό το φύλλο χαρτιού, στις 2 Μαΐου).

 • Ποιό σημείο του βιβλίου είναι κατά τη γνώμη σας αξιοσημείωτο;
 • Υπήρχε στο βιβλίο λεξιλόγιο που δεν σας ήταν οικείο ή που σας δυσκόλεψε; Ένα παράδειγμα λέξης που σας προκάλεσε το ενδιαφέρον;
 • Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου αποτέλεσε αφορμή να συζητήσετε με φίλο ή φίλη σας;
 • Πώς συσχετίζετε αυτό το βιβλίο με άλλα κείμενα που ήδη γνωρίζετε;
 • Πώς σχετίζεται αυτό το βιβλίο με δικές σας εμπειρίες και βιώματα;
 • Πώς νομίζετε ότι σχετίζεται το περιεχόμενο του βιβλίου με τον κόσμο (την πραγματικότητα) γύρω σας;
 • Τι θα θέλατε να συζητήσετε με τον συγγραφέα ή να τον ρωτήσετε;

Ημερολόγιο