ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α2

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας μας είναι η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ.

Ήταν η επιλογή των μαθητών της τάξης, ανάμεσα σε ένα θέμα που θα σχετιζόταν με τη συνήθεια - και την καλλιέργεια - της ανάγνωσης βιβλίων και ένα θέμα που θα πραγματευόταν τη διαμόρφωση του σχολικού χώρου και περιβάλλοντος και την πιθανή επίδρασή του στη σχολική επίδοση των μαθητών. Με την επιλογή του πρώτου από τα δύο θέματα, συζητήσαμε την ιδέα να εξετάσουμε  τελικά τη σχέση "φιλαναγνωσίας", επιρροής του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. της διαμόρφωσης των χώρων στο σχολείο) και μαθητικής επίδοσης. Με αυτή τη διευθέτηση, όλοι οι μαθητές που αρχικά εισηγήθηκαν τα δύο διαφορετικά θέματα προς επιλογή, θα συμβάλουν στην εργασία αντλώντας και από το αρχικό ενδιαφέρον τους.

Έτσι, δεν θα ξεχάσουμε να εξετάσουμε το πώς ο χώρος που μας περιβάλλει μπορεί να ενεργοποιήσει και να ενισχύσει τη συνήθεια του διαβάσματος - κάνοντας παρατηρήσεις και υποβάλλοντας προτάσεις και ιδέες για ένα σχολείο που θα προωθεί τη φιλαναγνωσία.

Οι μαθητές, μπορεί

Περισσότερα  
Κωδικός: EL53192
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Α' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 17ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Ημερολόγιο