Εργασία Τεχνολογίας και Πληροφορική

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Περιγραφή

«Εργασία Τεχνολογίας και Πληροφορική» ,

μια νέα ψηφιακή τάξη του σχολείου μας στο e-class*.Η παραπάνω εργασία  διαφοροποιείται από τη συμβατική διδασκαλία, δεν  αποτελεί τυπικό μάθημα αλλά μπορεί να υποστηρίξει τα μαθήματα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας.

 Εδώ  οι μαθητές του σχολείου μας θα βρούνε πολύτιμες πληροφορίες , προτάσεις  και οδηγίες για να δημιουργήσουν σε ψηφιακό αρχείο την παραδοτέα εργασία του μαθήματος της Τεχνολογίας.

Το σκεπτικό δημιουργίας της ψηφιακή τάξη «Εργασία Τεχνολογίας και Πληροφορική  προέκυψε από την ανάγκη υποστήριξης :

1)  του εργαστηριακού χαρακτήρα και των πρακτικών  θεματικών δραστηριοτήτων,

2)  της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου εργασίας , και

3)  της διαθεματικής δομής  του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας.

 

* πλατφόρμα "η-τ@ξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου -αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο βασισμένο στον Παγκόσμιο Ιστό,

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ν. ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΠΕ20 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κωδικός: G1002115
Σχ. Μονάδα: Νομός Ηρακλείου » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο