ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ Γυμνασίου

ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ

Περιγραφή

Βιολογία Β΄ Γυμνασίου

Με τη δι­δασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο επιδιώκονται για τον μαθητή οι παρα­κάτω ειδικοί σκοποί:

• Να αποκτήσει γνώσεις σχετικές με έννοιες, θεωρία, νόμους και αρχές που αφορούν τη Βιολογία, ώστε να γίνει ικανός να ερμηνεύει καταστάσεις ή διαδικασίες που σχετίζονται με τον ανθρώπινο αλλά και τους άλλους οργανισμούς, καθώς και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους και με το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

• Να αποκτήσει την ικανότητα αναγνώρισης της ενότητας και της συνέχειας της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν τους οργανισμούς, όπως και την ικανότητα αναγνώρισης της σχέσης της Βιολογίας με άλλες επιστήμες.

• Να διαπιστώσει τη συμβολή της Βιολογίας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, αλλά και να προβληματιστεί για τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) των εφαρμογών της βιολογίας.

• Να αποκτήσει αισθητικές αξίες σε σχέση με το περιβάλλον και σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή και γενικότερα για τη ζωή όλων των οργανισμών.

• Να αναπτύξει την προσωπ

Περισσότερα  
Κωδικός: G12102
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Β' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις