Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Περιγραφή

Το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» διδάσκεται πλέον στις κλάδους Θετικών Σπουδών και Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου. Εντάχθηκε για πρώτη φορά το 1999 στο αναλυτικό πρόγραμμα του Ενιαίου-Γενικού Λυκείου (τόσο στα Ημερήσια όσο και στα Εσπερινά). 
Αποτελεί μια εισαγωγή στη Θεωρία Αλγορίθμων και μια πρώτη γνωριμία των μαθητών με τον τρόπο σχεδιασμού και την υλοποίηση προγραμμάτων υψηλού επιπέδου στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Οι μαθητές θα πρέπει να ασχοληθούν και να εξοικειωθούν με την κατανόηση, ανάλυση και μοντελοποίηση προβλημάτων και τέλος με την σχεδίαση αλγορίθμων σε μια εκπαιδευτική μορφή προγράμματος, στη ΓΛΩΣΣΑ ή ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ. 

 

Κωδικός: G1326109
Σχ. Μονάδα: Νομός Κυκλάδων » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις