Μαθηματικά A Γυμνασίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Την Άλγεβρα και την Γεωμετρία. Κάθε μέρος διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα

Ολες οι σημειώσεις και οι ασκήσεις που βρίσκονται στην ηλεκτρονική τάξη απο τελούν συμπλήρωμα του σχολικού βιβλίου

Πατήστε Πληροφορίες  για να μάθετε για την ύλη του μαθήματος και την διάρθρωση της ηλεκτρονικής τάξης και να βρείτε συμπληρωματικό υλικό

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

e - book  με εφαρμογές Geogebra

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πλοηγηθείτε παρακάτω στις θεματικές ενότητες (κεφάλαια του βιβλίου)

Πατώντας στον τίτλο του κάθε κεφαλαίου μεταφέρεστε στην σελίδα του κεφαλαίου όπου βρίσκετε το υλικό  
( Άλυτες ή και λυμένες Ασκήσεις , Φύλλα εργασίας ,  διαδραστικές εφαρμογές , ηλεκτρονικές δοκιμασίες , βίντεο κτλ)
           

Κωδικός: G1346118
Σχ. Μονάδα: Νομός Λακωνίας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

1.1. Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη Φυσικών - Στρογγυλοποίηση
1.2. Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών
1.3. Δυνάμεις φυσικών αριθμών
1.4. Ευκλείδεια διαίρεση - Διαιρετότητα
1.5. Χαρακτήρες διαιρετότητας - ΜΚΔ - ΕΚΠ -
       Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων                                          
 

 

Σημείωση:  Απο το σχολικό έτος 2016 -17 οι παράγραφοι 1.1 , 1.2 , 1.3 είναι εκτός της διδακτέας ύλης

Καλό είναι όμως οι μαθητές να ασχοληθούν με αυτές τις παραγράφους καθώς περιέχουν σημαντικές έννοιες που η υπενθύμισή τους είναι  χρήσιμη για την κατανόηση των επόμενων κεφαλαίων

2.1. Η έννοια του κλάσματος
2.2. Ισοδύναμα κλάσματα
2.3. Σύγκριση κλασμάτων
2.4. Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
2.5. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
2.6. Διαίρεση κλασμάτων           

 

3.1  Δεκαδικά κλάσματα - δεκαδικοί αριθμοί - Διάταξη - Στρογγυλοποίηση

3.3 Υπολογισμοί με τη βοήθεια υπολογιστή τσέπης

 

4.1 Η έννοια της εξίσωσης   

   
5.1 Ποσοστά
5.2. Προβλήματα με ποσοστά
                     
 
 7.1. Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) - Η ευθεία των ρητών - Τετμημένη σημείου
7.2. Απόλυτη τιμή ρητού - Αντίθετοι ρητοί - Σύγκριση ρητών
7.3. Πρόσθεση ρητών αριθμών
7.4. Αφαίρεση ρητών αριθμών
7.5. Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών
7.6. Διαίρεση ρητών αριθμών
7.7. Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών         

1.1. Σημείο - Ευθύγραμμο τμήμα - Ευθεία - Ημιευθεία - Επίπεδο - Ημιεπίπεδο
1.2. Γωνία - Γραμμή - Επίπεδα σχήματα - Ευθύγραμμα σχήματα - Ίσα σχήματα
1.3. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων - Απόσταση σημείων -
Μέσο ευθύγραμμου τμήματος
1.4. Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων
1.5. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών - Διχοτόμος γωνίας
1.6. Είδη γωνιών - Κάθετες ευθείες
1.7. Εφεξής και διαδοχικές γωνίες - Άθροισμα γωνιών
1.8. Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες - Κατακορυφήν γωνίες
1.9. Θέσεις ευθειών στο επίπεδο
1.10. Απόσταση σημείου από ευθεία - Απόσταση παραλλήλων
1.12. Επίκεντρη γωνία - Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου -  Μέτρηση τόξου
1.13. Θέσεις ευθείας και κύκλου                        

 

2.1. Συμμετρία ως προς άξονα
2.2. Άξονας συμμετρίας
2.3. Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος
2.4. Συμμετρία ως προς σημείο
2.5. Κέντρο συμμετρίας
2.6. Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία   
              
3.1. Στοιχεία τριγώνου - Άθροισμα γωνιών τριγώνου
3.2. Είδη τριγώνων - Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου
3.3. Παραλληλόγραμμο - Ορθογώνιο - Ρόμβος - Τετράγωνο - Τραπέζιο - Ισοσκελές τραπέζιο
3.4. Ιδιότητες παραλληλογράμμου - Ορθογωνίου - Ρόμβου - Τετραγώνου - Τραπεζίου-Ισοσκελές τραπεζίου                       
         

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -