ΜΟΥΣΙΚΗ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΓΚΑΔΗ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: G1618214
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Πειραιάς » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ

Θεματικές Ενότητες

Τα μουσικά όργανα κατηγοριοποιούνται με πολλά και διαφορετικά συστήματα. Στην παρούσα ενότητα οι μαθητές θα γνωρίσουν τα είδη και τις οικογένειες των μουσικών οργάνων με βάση το σύστημα Χορνμπόστελ-Ζαξ (χορδόφωνα, αερόφωνα, μεμβρανόφωνα και ιδιόφωνα μουσικά όργανα). Βεβαίως τα πληκτροφόρα μουσικά όργανα λόγω της πολυπλοκότητας που τα χαρακτηρίζει θα ενταχθούν σε ειδικό ξεχωριστό κεφάλαιο.

 Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφεί ο ήχος ως φυσικό φαινόμενο, θα αναλυθούν τα είδη του (Απλός και σύνθετος ήχος, θόρυβος, κρότος) και θα οριστούν οι ιδιότητες του και η σχέση τους με την τέχνη της μουσικής.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -