2015-2016 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ - ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ : "ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ "

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ

Περιγραφή

 

Στόχος  των μαθητών είναι η δημιουργία ενός οδηγού που θα τους  συντροφεύσει στην περιήγησή της πόλης.

Είναι μια εναλλακτική προσέγγιση, αφού δίνει τη δυνατότητα να γίνει η κλασσική διδασκαλία των μαθημάτων με τρόπο διερευνητικό και συνεργατικό με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.

Οι ομάδες μας είναι:

  • Ερευνητές Τοπικής Ιστορίας
  • Οικολόγοι
  • Λαογράφοι
  • Περιηγητές
  • Φωτογράφοι

Οι μαθητές καλούνται να συγκεντρώσουν στοιχεία που αναφέρονται:

α) στην ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ περιοχής του Ζηρού: Ιστορία του τόπου, κλιματολογικές συνθήκες, μελέτη τοπωνυμίων, Αρχαιολογία, τοπική αρχιτεκτονική.

β) στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: αγροτική Ιστορία, προϊόντα, οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων-επαγγέλματα, Ιστορία των επιχειρήσεων και των μεταφορών.

γ) στη ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Πληθυσμιακές μετακινήσεις, μετανάστευση.

δ) στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Οικιακή ζωή, προφορική παράδοση, Λαογραφία.

ε) στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

στ) στην ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: Μνημεία λόγου τέχνης και πολιτισμού.

ζ) στην ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Μο

Περισσότερα  
Κωδικός: G1684136
Σχ. Μονάδα: Νομός Πρεβέζης » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Θεματικές Ενότητες

Βρείτε τον όρο συντεχνία και συναφείς όρους, την οργάνωσή τους, τα χαρακτηριστικά τους, τη διαδικασία της μαθητείας, την οικονομική τους ανάπτυξη και την παρακμή τους, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html

 Συνθέστε ένα κείμενο με τη μορφή άρθρου στο word με τίτλο «Επαγγέλματα που χάθηκαν » αξιοποιώντας το πληροφοριακό, λεξικογραφικό και φωτογραφικό υλικό που θα συγκεντρώσετε. Το άρθρο σας θα περιληφθεί στον οδηγό.

 

Η ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ - ΜΑΚΗ - ΛΑΧΑΝΑΣ - ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Καταγράψτε την εντύπωση που σας δημιουργείται από εικόνες της πόλης σε διάφορες εποχές.

Αναζητήστε πληροφορίες για τον πληθυσμό, την έκταση της πόλης της Φιλιππιάδας και την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων της σήμερα.

Γράψτε ένα άρθρο για τον οδηγό, όπου θα παρουσιάζετε τη σύγχρονη πόλη με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της και θα προτείνετε πιθανούς προορισμούς περιήγησης της πόλης.

Φροντίστε το κείμενό σας να συνοδεύετε από χάρτη και φωτογραφίες που θα «προμηθευτείτε - συνεργαστείτε» ιδιαιτέρως με την ομάδα των φωτογράφων.

Η ΟΜΑΔΑ: ΘΩΪΔΗ - ΚΟΛΙΟΣ - ΚΩΣΤΑΚΟΣ- ΜΑΡΚΟΥ

Καταγράψτε τις ιστορικές πληροφορίες για την περιοχή σας σε  διάφορες χρονικές περιόδους.

Δημιουργήστε ένα κείμενο στο word με το υλικό που θα συγκεντρώσετε.

Μαζί με τις κατάλληλες φωτογραφίες που μπορείτε να εκτυπώσετε από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες το κείμενό σας θα αποτελέσει το εισαγωγικό τμήμα του οδηγού.

Η ΟΜΑΔΑ: ΚΟΚΚΑΛΗ - ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ - ΘΑΝΗΣ - ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ

 

      Έργο τους να εντοπίσουν από πηγές φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό για  διάφορες φάσεις και ιστορικές περιόδους της Φιλιππιάδας  καθώς και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από τις οποίες μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες!

Η ΟΜΑΔΑ: ΚΥΡΚΟΥ - ΛΕΤΣΟΥ - ΛΙΟΝΤΟΥ

Διαβάστε υλικό που θα εντοπίσετε από άρθρα , αποδελτιώστε τις πληροφορίες που σας δίνουν για το οικοσύστημα της λίμνης Ζηρού και της ευρύτερης περιοχής μας .

Αναζητήστε πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τη σημερινή κατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Συνθέστε το δικό σας άρθρο για τον οδηγό (κείμενο και φωτογραφίες) σχετικά με το οικοσύστημα της λίμνης Ζηρού.

Φροντίστε στο κείμενό σας να προβάλλεται ιδιαίτερα η εξέλιξη του οικοσυστήματος από την εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία του αφηγήματος έως σήμερα.

Η ΟΜΑΔΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - ΖΗΚΟΣ- ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ-ΜΑΡΗ

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις