Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου

ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑΞΗ,ΑΝΘΙΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ,ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΣΤΟΥΜΠΑ

Περιγραφή

Προγραμματισμός σε περιβάλλον Scratch

Ασφάλεια διαδικτύου

Εργαλεία και υπηρεσίες web2.0

Κωδικός: G32184
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Α' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ