Βιολογία Β' Γυμνασίου

ΑΝΘΙΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: G32384
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Α' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Θεματικές Ενότητες

Εδώ θα βρείτε τις συνδέσεις για τα εμπλουτισμένα ψηφιακά βιβλία Βιολογίας Α' και Β'/Γ' Γυμνασίου.
Σας θυμίζω ότι στα εμπλουτισμένα βιβλία θα βρείτε επιπλέον υλικό από το έντυπο βιβλίο.

Επίσης υπάρχει μια μικρή παρουσίαση που:

α) αναφέρεται στα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, από το κύτταρο στον οργανισμό και από τον οργανισμό στην βιόσφαιρα

β) συνδέει το φετινό μάθημα με το περσινό, αναφερόμενη στα "συστήματα" των οργανισμών

Σε αυτό το χώρο, θα ανεβαίνουν απαντημένες οι ασκήσεις που έχετε κατά καιρούς για το "τετράδιο".

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απαντήσεις θα ειναι ενδεικτικές.

Τα σχόλια που θα τις συνοδεύουν μπορεί επίσης να σας βοηθήσουν.

Στην ενότητα αυτή υπάρχει υλικό που σχετίζεται με τη διαδικασία της αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό σύστημα των οργανισμών. Η αντίστοιχη ύλη βρίσκεται στο βιβλίο της Α' τάξης.

Στην ενότητα αυτή ξεπερνάμε το επίπεδο του ενός οργανισμού και μιλάμε για "συστήματα" που περιλαμβάνουν ζωντανούς (έμβιους) και  άβιους οργανισμούς.

Θα αναφερθούμε στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους αλλά και στα προβλήματα που δημιουργούνται.

Το κυρίως μέρος βρίσκεται στην ενότητα 2 του βιβλίου της Β' τάξης.

Εδώ θα βρείτε πιο αναπτυγμένο το θέμα της ενότητας 2.4 του βιβλίου (παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -