Γεωγραφία Β' Γυμνασίου (2018-2019)

ΑΝΘΙΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

Περιγραφή

Γεωγραφία με έμφαση στη δημιουργική χρήση ΤΠΕ.

Στο μάθημα αυτό βρίσκεται το υλικό που είναι προσβάσιμο από όλους τους μαθητές.

Για την υποστήριξη των εργασιών σε ομάδες και την υποβολή εργασιών, έχουν δημιουργηθεί επιπλέον  μαθήματα ανά τμήμα. που είναι προσβάσιμα μόνο στους μαθητές κάθε τμηματος.

Κωδικός: G32383
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Α' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ