ΧΗΜΕΙΑ Β΄ Γυμνασίου

ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ

Περιγραφή

Χημεία Β΄ Γυμνασίου

Σκοπός διδασκαλίας του μαθήματος της Χημείας στο Γυμνάσιο είναι:

  • Η προσέγγιση του επιστημονικού τρόπου σκέψης στο Γυμνάσιο σύμφωνα με τις θεματικές και μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η Χημεία.
  • Η καλλιέργεια ομαδικών και ατομικών πρακτικών δεξιοτήτων και χειρισμών.
  • Η σύνδεση των επιτευγμάτων της Χημείας με την καθημερινή ζωή.
  • Η συνειδητοποίηση της συμβολής της Χημείας στην προστασία του Περιβάλλοντος.
  • Η κατανόηση του ρόλου των νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής στην ανάπτυξη της Χημείας.

Σύμφωνα με τους γενικούς διδακτικούς στόχους της διδασκαλίας της Χημείας στο Γυμνάσιο, οι μαθητές πρέπει να:

  • Ασκηθούν στην παρατήρηση, περιγραφή, ερμηνεία και πρόβλεψη ορισμένων χημικών φαινομένων.
  • Προσεγγίσουν πειραματικά βασικές χημικές έννοιες.
  • Αναπτύξουν κριτική σκέψη και δημιουργική φαντασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Κατανοήσουν το νόημα του καταμερισμού εργασίας και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας συμμετέχοντας σε ομαδικές εργασίες.
  • Κατανοήσουν τη σημα
Περισσότερα  
Κωδικός: G42103
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Β' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις