ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΣΑΛΗΣ

Περιγραφή

Α΄ ΜΕΡΟΣ • ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο 1ο - ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις- συμπληρώσεις)

1.2 Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

      Γ. Tετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

1.2 Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα

     Α. Αλγεβρικές παραστάσεις-Μονώνυμα

     Β. Πράξεις με μονώνυμα

1.3 Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες

1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων

       Α. Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση ρητών παραστάσεων

       Β. Πρόσθεση - Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

 

Κεφάλαιο 2ο - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.1 Η εξίσωση αx+β=0

2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

     Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων.

     Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου

2.3 Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού

2.5 Ανισότητες - Ανισώσεις με έναν άγνωστο

      Β.

Περισσότερα  
Κωδικός: G457102
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Β' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις