ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΣΑΛΗΣ

Περιγραφή

ΜΕΡΟΣ Α'

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

1.1 – Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις

1.2 – Εξισώσεις α΄ βαθμού

1.4 – Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.1 – Τετραγωνική ρίζα θετικού Αριθμού

2.2 – Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί

2.3 – Προβλήματα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

3.1 – Η έννοια της συνάρτησης

3.2 – Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης

3.3 – Η συνάρτηση y = αx

3.4 – H συνάρτηση y = αx + β

3.5 – Η συνάρτηση y = α/x – H υπερβολή

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

4.1 – Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός – Δείγμα

4.2 – Γραφικές παραστάσεις

4.5 – Μέση τιμή – Διάμεσος

 

ΜΕΡΟΣ B'

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ –ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

1.1 – Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας

1.2 – Μονάδες μέτρησης επιφανειών

1.3 – Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

1.4 – Πυθαγόρειο θεώρημα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

2.1 – Εφαπτομένη οξείας γωνίας

2.2 – Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΜΕΤΡΗΣ

Περισσότερα  
Κωδικός: G457105
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Β' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις