Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Contact

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Υποστήριξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τους παρακάτω τρόπους: Για θέματα που αφορούν την υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης της Πλατφόρμας 'η-τ@ξη' με τους παρακάτω τρόπους: