Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Ανακοινώσεις

Έναρξη νέου Σχ. Έτους 2017-2018
- Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 -

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη προετοιμάζεται για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017, όλα τα μαθήματα θα γίνουν αυτόματα ανενεργά. Τούτο είναι αναγκαίο, καθώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει σχολείο, να έχει διαφορετικές αναθέσεις μαθημάτων και διαφορετικούς μαθητές.


Όλα τα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί θα παραμείνουν αποθηκευμένα στην πλατφόρμα ως ανενεργά. Μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε κανονικά νέα μαθήματα ή να κάνετε ενεργά τα μαθήματα σας από προηγούμενα Σχ. Έτη. Μέσα από το εργαλείο ρυθμίσεων του κάθε μαθήματος μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά, αλλάζοντας τον τύπο του (από ανενεργό σε ανοικτό ή κλειστό). Επιπλέον, από τη "Διαχείριση Μαθήματος" μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή "Ανανέωση Μαθήματος" για να κάνετε επιλεκτικά διαγραφή χρηστών (μαθητών), διαγραφή Βιβλίου Ύλης, Ανακοινώσεων, Εργασιών και Ασκήσεων, εφόσον το κρίνετε αναγκαίο.


Σας ευχαριστούμε,

Ομάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης