Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Ανακοινώσεις

Διακοπές στην λειτουργία της πλατφόρμας
- Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 -

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης πλατφόρμας και εργασιών αναβάθμισης εξοπλισμού, η πλατφόρμα θα παραμείνει εκτός λειτουργίας την Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου από τις 12:00 έως τις 15:00

Σας ευχαριστούμε,

Ομάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης