Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Ανακοινώσεις

Έναρξη νέου Σχ. Έτους 2017-2018
- Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 -

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη προετοιμάζεται για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017, όλα τα μαθήματα θα γίνουν αυτόματα ανενεργά. Τούτο είναι αναγκαίο, καθώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει σχολείο, να έχει διαφορετικές αναθέσεις μαθημάτων και διαφορετικούς μαθητές.


Όλα τα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί θα παραμείνουν αποθηκευμένα στην πλατφόρμα ως ανενεργά. Μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε κανονικά νέα μαθήματα ή να κάνετε ενεργά τα μαθήματα σας από προηγούμενα Σχ. Έτη. Μέσα από το εργαλείο ρυθμίσεων του κάθε μαθήματος μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά, αλλάζοντας τον τύπο του (από ανενεργό σε ανοικτό ή κλειστό). Επιπλέον, από τη "Διαχείριση Μαθήματος" μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή "Ανανέωση Μαθήματος" για να κάνετε επιλεκτικά διαγραφή χρηστών (μαθητών), διαγραφή Βιβλίου Ύλης, Ανακοινώσεων, Εργασιών και Ασκήσεων, εφόσον το κρίνετε αναγκαίο.


Σας ευχαριστούμε,

Ομάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης

Ανανέωση μαθημάτων για το νέο Σχ. Έτος
- Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016 -

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη προετοιμάστηκε για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Πριν ακόμη ξεκινήσει το νέο Σχ. Έτος 2016-2017, την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2016, όλα τα μαθήματα έγιναν αυτόματα ανενεργά. Τούτο είναι αναγκαίο, καθώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει σχολείο, να έχει διαφορετικές αναθέσεις μαθημάτων και διαφορετικούς μαθητές.


Όλα τα μαθήματα που είχαν δημιουργηθεί παραμένουν αποθηκευμένα στην πλατφόρμα ως ανενεργά. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε κανονικά νέα μαθήματα ή να κάνετε ενεργά τα μαθήματα σας από προηγούμενα Σχ. Έτη. Μέσα από το εργαλείο ρυθμίσεων του κάθε μαθήματος μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το συγκεκριμένο μάθημα που επιλέξατε, αλλάζοντας τον τύπο του (από ανενεργό σε ανοικτό ή κλειστό). Επιπλέον, από τη "Διαχείριση Μαθήματος" μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή "Ανανέωση Μαθήματος" για να κάνετε επιλεκτικά διαγραφή χρηστών (μαθητών), διαγραφή Βιβλίου Ύλης, Ανακοινώσεων, Εργασιών και Ασκήσεων, εφόσον το κρίνετε αναγκαίο.


Σας ευχαριστούμε,

Ομάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης

Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας
- Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015 -

Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη μετά την αναβάθμιση της βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας για την τελική παραμετροποίηση, φάση κατά την οποία μπορεί να εντοπιστούν κάποιες δυσλειτουργίες. Ωστόσο η πλατφόρμα θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τη 2η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη των μαθημάτων της νέας Σχολικής Χρονιάς.

Σας ευχαριστούμε,

Ομάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης