Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (EL56104)ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (EL56105)ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
.