Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Word (T104115)
.
ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (T104121)ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ
.
Δομημένος Προγραμματισμός (T104113)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΒΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (T104114)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΛΑΙΝΟΣ
.
Παρουσιάσεις - (T104120)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
.