Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων (T90113)ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (S18104)ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ
Δομημένος Προγραμματισμός (T90100)ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Εφαρμογές Η/Υ (T90101)ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Γ΄ ΤΑΞΗ) (T90119)ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ
Προγραμματιστικά Εργαλεία Διαδικτύου (T90102)ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Basic) (T90103)ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ