Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
ΓΑΛΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G26138)ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΦΩΤΟΔΗΜΟΥ
.
ΓΑΛΛΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G26136)ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΦΩΤΟΔΗΜΟΥ
.
ΓΑΛΛΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G26137)ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΦΩΤΟΔΗΜΟΥ
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G26131)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΣΚΟΛΟΣ
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G26132)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΣΚΟΛΟΣ
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G26133)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΣΚΟΛΟΣ
.