Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Projects 2017 (c class - miscellaneous topics) (G32453)ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΔΕΡΤΙΛΗ
.
Αγγλική Γλώσσα: An Anti-bullying Project. "Voicing our Stories" by the students of A3 Intensive English class (G32420)ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΔΕΡΤΙΛΗ
.
Αγγλική Γλώσσα: Διαδραστικά Βιντεομαθήματα με το TED-Ed μέσω της πλατφόρμας Prezi (G32458)ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΔΕΡΤΙΛΗ
.