Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Τάξη Α΄ - 1. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής (G60101)Δέσποινα Πολίτου
.
Τάξη Α΄ - 2. Το υλικό του υπολογιστή (G60102)Δέσποινα Πολίτου
.
Τάξη Α΄ - 3. Εργονομία (G60103)Δέσποινα Πολίτου
.
Τάξη Α΄ - 4. Η ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής (G60109)Δέσποινα Πολίτου
.
Τάξη Α΄ - 5. Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή (G60108)Δέσποινα Πολίτου
.
Τάξη Β΄ - 1. Ψηφιακός Κόσμος (G60106)Δέσποινα Πολίτου
.
Τάξη Β΄ - 2. Το εσωτερικό του υπολογιστή (G60104)Δέσποινα Πολίτου
.
Τάξη Β΄ - 3. Πολυμέσα (G60107)Δέσποινα Πολίτου
.
Τάξη Β΄ - 4. Δίκτυα Υπολογιστών (G60110)Δέσποινα Πολίτου
.
Τάξη Β΄ - 5. Αρχεία - Φάκελοι (G60111)Δέσποινα Πολίτου
.