Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (G8104)ΛΗΔΑ ΜΑΤΣΑΜΑ
.
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου (G8107)ΑΡΕΤΗ ΣΤΡΑΦΙΩΤΟΥ
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G8101)ΛΗΔΑ ΜΑΤΣΑΜΑ
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  (G8102)ΛΗΔΑ ΜΑΤΣΑΜΑ
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Προγραμματισμός με Logo) (G8103)ΛΗΔΑ ΜΑΤΣΑΜΑ
.
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ Η/Υ (G8106)ΛΗΔΑ ΜΑΤΣΑΜΑ
.