Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Βάσεις Δεδομένων (Γ΄ Τάξη Τομέας Πληροφορικής) (T111142)ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ
Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας (Β΄ Τάξη Τομέας Πληροφορικής) (T111141)ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ
Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων (Ε.ΣΥ.Σ.) (T111140)ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ & ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΛ - Γ΄ΤΑΞΗ) (T111147)ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ
Ιστολόγια (blogs) (T111144)ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Β΄ Τάξη Τομέας Πληροφορικής) (Β' Τάξη)ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ
Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Basic) (T111112)ΚΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοτόπων - HTML - (Β΄ Τάξη Τομέας Πληροφορικής) (T111111)ΚΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφές Υλικού και Λογισμικού (Β΄ Τάξη Τομέας Πληροφορικής) (T111143)ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ
Υλικό - Δίκτυα & Συντήρηση Υπολογιστών (Β΄ Τάξη Τομέας Πληροφορικής) (T111139)ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ