Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ Γυμνασίου (G436104)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ Γυμνασίου (G12102)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Γυμνασίου (G436106)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α΄ Γυμνασίου (G436107)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΧΗΜΕΙΑ Β΄ Γυμνασίου (G42103)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Γυμνασίου (G436108)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.