Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (T82117)ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (T82125)ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΑ
.
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων (T82132)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
.
Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών (T82107) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Εργαστήριο (T82114)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Θεωρία (T82113)ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΑΡΑΚΗ
.
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς - Εργαστήριο (T82106)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο (T82109)ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΑΡΑΚΗ
.
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών (T82115) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ
.
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού (T82111)Π. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - Φ. ΛΥΜΑΡΑΚΗ
.
Τεχνική Υποστήριξη (T82134)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
.
Τεχνική υποστήριξη (T82133)ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΑΡΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών (Τάξη Β΄) (S210106)Π. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - Φ. ΛΥΜΑΡΑΚΗ
.