Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (T82135)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (T82125)ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
.
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων (T82132)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών (T82107) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Εργαστήριο (T82114)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΑΡΑΚΗ
.
Προγραμματισμός Υπολογιστών - Εργαστήριο ( Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ) (T82136)ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΑΡΑΚΗ
.
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο (T82109)ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΑΡΑΚΗ
.
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών (T82115)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού (T82111)Π. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - Σ. ΒΑΣΙΛΑ
.
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών (S210105)ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΑΡΑΚΗ - ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών (T82137)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΑΛΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.