Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (T82117)ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ
.
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (T82125)ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΑ
.
Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών (T82107)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ
.
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Εργαστήριο (T82114)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς - Εργαστήριο (T82106)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ (T82112)ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΑΡΑΚΗ
.
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών (T82115)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΑΡΟΥ
.
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού (T82111)Π. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - Φ. ΛΥΜΑΡΑΚΗ
.
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών (T82121)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΛΑΝΗ
.
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών (S210105)ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΜΑΡΑΚΗ - ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
.
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών (Τάξη Β΄) (S210106)Π. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - Φ. ΛΥΜΑΡΑΚΗ
.