Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
A App Inventor 6_2 (EL24205)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
A APP INVENTOR ΜΑΘΗΜΑ 5 ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (EL24200)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
A HTML (EL24223)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
A1 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 1 (EL24179)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
A1 PROJΕCT ΜΑΘΗΜΑ 9 (EL24213)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
A2 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 2 (EL24180)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
A2 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 3 (EL24186)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
A2 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 4 (EL24190)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
A2 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ_29_03 (EL24211)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
APP INVENTOR ΜΑΘΗΜΑ 3 ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7 ΚΑΙ 9.3 (EL24191)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
APP INVENTOR ΜΑΘΗΜΑ 4 ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 (EL24194)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
APP INVENTOR ΜΑΘΗΜΑ 5 (EL24196)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
App Inventor Μάθημα 8 (EL24218)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
SCRATCH PROJECT ΜΑΘΗΜΑ_1 (EL24174)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α ΛΥΚΕΙΟΥ APP INVENTOR (EL24176)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α1 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 11 (EL24220)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α1 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 12 (EL24222)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α1 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 2 (EL24181)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α1 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 3 (EL24183)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α1 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 4 (EL24187)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α1 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 5 (EL24189)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α1 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 6 (EL24197)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α1 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 7 (EL24203)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α1 PROJECT Μάθημα 8 (EL24207)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α1 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 9 (EL24210)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α2 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 5 (EL24195)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α2 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 6 (EL24198)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α2 PROJECT ΜΑΘΗΜΑ 8 (EL24206)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Α_ΛΥΚΕΙΟΥ_ΜΑΘΗΜΑ_1 (EL24175)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
ΑΕΠΠ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (EL24169)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
ΑΕΠΠ ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ (EL24170)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 10 (EL24215)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 (EL24173)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 4 (EL24182)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 5 (EL24184)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 6 (EL24193)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 7 (EL24202)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9 (EL24208)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ - ΜΑΘΗΜΑ 4 (EL24177)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ - ΜΑΘΗΜΑ 6 (EL24185)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ - ΜΑΘΗΜΑ 9 (EL24201)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 10 (EL24209)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 11 (EL24216)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 11_2 (EL24217)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 12 (EL24219)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 13 (EL24221)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 5 (EL24178)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 7 (EL24188)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 8 (EL24192)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 9 ΣΥΝΕΧΕΙΑ (EL24204)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
Γ Λυκείου ΑΕΠΠ Εισαγωγή στη ΓΛΩΣΣΑ (EL24168)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ A App Inventor 7 (EL24212)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥς ΝΕΟΥΣ (EL24172)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΚΑΝΗ
.