Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Βιολογία Β΄ γυμνασίου (G1105)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
.
Βιολογία Γ΄ γυμνασίου (G1104)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
.
Φυσική Γ΄ γυμνασίου (G1102)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
.
Χημεία Γ΄ γυμνασίου (G1103)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
.