Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Χημεία Β' τάξης (ΧΒΓΠ)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
Χημεία Γ' τάξης (Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών) (ΧΓΘΤ)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ