Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Χημεία Γ' τάξης (Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών) (ΧΓΘΤ)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ