Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Β123 Μαθηματικά (G76112)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΥΦΛΙΑΣ
.
Γ2_Μαθηματικά (G76113)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΥΦΛΙΑΣ
.