Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Απλή Δομή Επιλογής στην Python. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Β Τάξη ΕΠΑΛ. (T70134)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΥΤΑ
.
Βασικές Έννοιες Δικτύων Υπολογιστών (T70135)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΥΤΑ
.
Δομή Επανάληψης (Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β ΕΠΑΛ) (T70133)ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ
.
Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (T70132)ΓΙΩΤΑ ΣΥΨΑ
.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (T70129)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΨΑ
ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (T70136)ΛΙΑ ΣΟΥΦΛΗ