Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Εκπαιδευτικός Τύπος
Αναπαράσταση συμβόλων-Kώδικας ASCII (Β' Γυμνασίου) (G88120)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Βασικές έννοιες της Πληροφορικής: ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (A' Γυμνασίου) (G88121)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Βασικές Εντολές της LOGO (Γ' Γυμνασίου) (G88110)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (B' Γυμνασίου) (G88123)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Εισαγωγή στα Φύλλα Εργασίας(Excel/Calc) (Β' Γυμνασίου) (G88126)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Εργονομία (Α' Γυμνασίου) (G88125)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Η έννοια του Αλγορίθμου (Γ' Γυμνασίου) (G88117)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Η Ώρα του Κώδικα (Hour of Code) (G88128)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
.
ΙΛΙΑΔΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G88109)ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
.
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G88108)ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
.
Οργάνωση των δεδομένων στους Η/Υ - Αρχεία και Φάκελοι (B' Γυμνασίου) (G88122)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Πολυμέσα (Β' Γυμνασίου) (G88104) ΚΑΠΟΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προγραμματισμός σε γλώσσα LOGO:Δραστηριότητα Νο 1: Κήπος (Γ' Γυμνασίου) (G88111)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Προγραμματισμός σε γλώσσα LOGO:Δραστηριότητα Νο 2 : Σκακιέρα (Γ' Γυμνασίου) (G88112)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Προστασία Λογισμικού - Ιοί (Α' Γυμνασίου) (G88119)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Σκακι (G88129)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
.
Το Υλικό του Υπολογιστή (Α' Γυμνασίου) (G88118)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
Ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap images) (Β') (G88114)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΑΣ