Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Α- ΙΣΤΟΡΙΑ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (G1684100)ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
.
Β' ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (G1684132)ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
.
Γ "ΕΛΕΝΗ" (G1684134)ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
.
Γ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (G1684128)ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
.