Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A (G16114)ΜΑΖΕΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β (G16100)ΜΑΖΕΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ (G16115)ΜΑΖΕΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
.
ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (G16134)ΜΑΖΕΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ & S@feInternet.gr (G16137)ΜΑΖΕΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ( I ) (G16132)ΜΑΖΕΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
.
Arduino - S4A (G16149)ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΑΖΕΡΑΣ
.
GIMP (G37112)ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΑΖΕΡΑΣ
.
SCRATCH (G16145)ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΖΕΡΑΣ
.
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών eTwinning (G16148)ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΑΖΕΡΑΣ
.