Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Πληροφορική Α' τάξης (G56106)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΚΡΗ
Πληροφορική Β' τάξης (G56107)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΚΡΗ