Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Αγγλικά-Α΄Γυμνασίου- Tenses (G1456111)ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΡΑΨΑ
.
Γεωγραφία Β Γυμνασίου (G1456104) ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δοκιμαστικό μάθημα (G1456112)ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛ ΓΡΑΨΑ
.
Μαθηματικά Β Λυκείου  (G1456102) ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ Λυκείου (G1456103) ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (G1456105) ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορική Α΄Γυμνασίου (G1456108)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
.
Πληροφορική Β΄Γυμνασίου (G1456109)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
.
Πληροφορική Γ΄Γυμνασίου (G1456110)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
.