Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Isaac newton-αυτοκινητο (T111122)ΖΩΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
.
Οριζόντια Βολή-Ασκήσεις (EL53199)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΙΔΗΣ
.
Στατικός Ηλεκτρισμός Ασκήσεις (EL53200)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΙΔΗΣ
.