Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Βιολογία Β' Γυμνασίου , Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος της ενέργειας (G1580109)ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
.
Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος της ενέργειας (2.2) Β' Γυμνασίου με χρήση λογισμικού (G1580108)ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολογία Α' (G1580103)ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΟΥΛΗ
.
Τεχνολογία Β' (G1580104)ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΟΥΛΗ
.
Τεχνολογία Γ' (G1580105)ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΟΥΛΗ
.