Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Τεχνολογία Α' (G1580103)ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΟΥΛΗ
.
Τεχνολογία Β' (G1580104)ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΟΥΛΗ
.
Τεχνολογία Γ' (G1580105)ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΟΥΛΗ
.