Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
"Σοβαρά" παιχνίδια στην τάξη (G1547102) Ανέστης Εξαφτόπουλος - Φωτεινή Βασιλειάδου
.
A4 - Άλγεβρα - Ανισώσεις Α΄ Λυκείου 2017-18 (EL1122204) Ανέστης Εξαφτόπουλος & Παναγιώτης Μουρελάτος
A7 - Άλγεβρα - Ανισώσεις Α΄ Λυκείου 2017-18 (EL1122207) Ανέστης Εξαφτόπουλος & Παναγιώτης Μουρελάτος
Α1 - A4 - Α6 - A7 Άλγεβρα - Ανισώσεις Α΄ Λυκείου 2017-18 (EL1122155) Ανέστης Εξαφτόπουλος & Παναγιώτης Μουρελάτος
Α1 - Άλγεβρα - Ανισώσεις Α΄ Λυκείου 2017-18 (EL1122201) Ανέστης Εξαφτόπουλος & Παναγιώτης Μουρελάτος
Α6 - Άλγεβρα - Ανισώσεις Α΄ Λυκείου 2017-18 (EL1122206) Ανέστης Εξαφτόπουλος & Παναγιώτης Μουρελάτος
Ακολουθίες - Πρόοδοι (EL1122166)Ανέστης Εξαφτόπουλος
.
Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ (EL1122171)ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΓΑ
Καθηγητές - Ανισώσεις Α΄ Λυκείου 2017-18 (EL1122200) Ανέστης Εξαφτόπουλος & Παναγιώτης Μουρελάτος