Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
pp (S29101)ΙΣΙΔΩΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ
.
Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (T70132)ΓΙΩΤΑ ΣΥΨΑ
.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (T70129)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΨΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (T143126)ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΡ ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ