Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Άλγεβρα Α' Λυκείου (2016-17) (EL741157)ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
.
Άλγεβρα Β' Λυκείου (2016-17) (EL741154)ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
.
Γεωμετρία Α' Λυκείου (2016-17) (EL741156)ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
.
Γεωμετρία Β' Λυκείου (2016-17) (EL741155)ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
.
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γ (2016-17) (EL741152)ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
.
Μαθηματικά Προσ/σμού Γ Λυκείου (2016-17) (EL741153)ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
.
Μηχανισμός των Αντικυθήρων (EL741158)ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
.