Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Άλγεβρα Α' Λυκείου (2017-18) (EL741161)ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
.
Άλγεβρα Β' Λυκείου (2017-18) (EL741162)ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
.
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 17-18 (pr1718)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Γεωμετρία Α' Λυκείου (2017-18) (EL741160)ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ
.
Επιστήμη Υπολογιστών 17-18 (cs1718)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής 17-18 (ca1718)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου (EL741145)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ