Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
A.E.Π.Π (EL108100)ΧΑΡΑΚΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (EL108109) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου - Σχ. Έτος 2015 -2016 (EL108113)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου - Σχ. Έτος 2015 -2016 (EL108114)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
Εφαρμογές Πληροφορικής (EL108110)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
Εφαρμογές Πληροφορικής (Παλαιό Βιβλίο και ύλη) (EL108105)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
Εφαρμογές Υπολογιστών (EL108102)ΧΑΡΑΚΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πολυμέσα Δίκτυα (EL108101)ΧΑΡΑΚΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τεχνολογία Επικοινωνιών (EL108104)ΧΑΡΑΚΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ