Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Βιολογία Γενικής Παιδείας Α´ Λυκείου Α1 (EL105108)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ
Βιολογία Γενικής Παιδείας Α´ Λυκείου Α2 (EL105112)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ
Βιολογία Γενικής Παιδείας Α´ Λυκείου Α3 (EL105113)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ
Βιολογία Γενικής Παιδείας Α´ Λυκείου Α4 (EL105114)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ