Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Openclass B' ADVANCED (Think Teen Courseboo)Evdoxia Karanika
.
Βυζαντινή Ιστορία (G74116)ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
.
Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου (G74103)Γεώργιος Σμοΐλης
.
Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου (G74102)Γεώργιος Σμοΐλης
.