Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (T143102)ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΡ
.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΥΛΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (T143114)ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΡ
.
Η.Σ.Α. (T143104)ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΡ
.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (T143125)ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΡ
.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (T143120)ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΡ
.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΦΩΝ (T143113)ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΡ
.