ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Αποτελέσματα Άσκησης

Λεξιλόγιο κειμένων θεμάτων πανελλαδικών 2013 & 2012

Προσοχή! Χρονικός περιορισμός 3 λεπτών.


Επώνυμο:
Όνομα:
Ερώτηση: 1
retain


keep

 

select

 

apprise

 

assume

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 2
prior


preceding

 

gaining

 

concluding

 

availing

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 3
outcome


facility

 

process

 

excursion

 

consequence

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 4
delve


perceive

 

probe

 

proceed

 

procure

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 5
habitat


alley

 

territory

 

demeanor

 

coincidence

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 6
eschew


secede

 

sever

 

shun

 

sally

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 7
grip


mesmerize

 

spout

 

clasp

 

gush

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 8
deplete


exhaust

 

enchant

 

embrace

 

endure

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 9
monitor


surpass

 

impede

 

check

 

surfeit

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 10
pioneer


recruiter

 

frontiersman

 

interpreter

 

entrepreneur

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00

Συνολική βαθμολογία άσκησης: 0.00 / 10.00